За нас

Издателска къща „Витлеем“ е основана през 2006 година от Александър Урумов – български писател, драматург и публицист.

 

Основателят ѝ искрено желае и работи за популяризиране на историческото и културно наследство, бит и традиции на християнския свят, утвърждаване на изконните ценности и морал, ролята на семейството, насърчаване на приемствеността между поколенията.

 

Създателят и екипът на издателска къща „Витлеем“ вярваме в традиционните семейни и християнски ценности като начин за изграждане на силни личности и здрави семейства, които живеят и съграждат стабилно и проспериращо общество. Най-доброто наследство, което можем да оставим на поколенията след нас са вярата и ценностите ни.

 

Прекрасно знаем, че словото, особено писаното, има заряда да оставя дълбок отпечатък в нас, има способността да ни променя към по-добро, да ни вдъхновява с примери на личности, със силни характер и воля, които искаме да следваме.

 

Затова избрахме сред издадените книги да са исторически, биографични и автобиографични романи, обществено-политически и християнски изследвания, разкази, поезия.

 

Издаваме българска и преводна литература.

 

Някои от българските заглавията са преведени на английски, немски и арабски език и се радват на интерес извън пределите на България.