Евреите по времето на Исус

  • Автор: Стивън М. Уайлен

В какво вярват евреите по времето на Исус?

Кои са признатите обществени авторитети в Израел през I век сл. Хр.?

Какви са отношенията на евреите със завладелите ги елинистични фамилии, произлезли от генералите на Александър Велики?

Как Римската империя завладява Юдея?

Защо се проваля Голямото еврейско въстание срещу римляните през 70 г. сл. Хр.?

Как е разрушен Соломоновият храм?

Как един от въстаническите предводители на име Йосиф предава своите и приема римската императорска фамилия Флавий, за да се превърне в един от най-известните историци на всички времена?

Защо евреите-християни не участват във въстанието?

Кога настъпва разривът между юдеи и християни? Защо вече 2000 г. юдаизмът и християнството подхранват различията си с едни и същи свещени книги?

 

Авторът на тази книга е евреин - равин, преподаващ еврейската история и еврейския закон. Най-интересното в случая е неговата гледна точка относно произхода на християнството и отношението му към Исус Христос, когото той безусловно признава за реално съществувала историческа личност. Защо е интересно ли? Защото в продължение на десетки векове евреите са преследвани, унижавани, осакатявани и убивани по всевъзможни жестоки начини в името на Исус от Назарет - същият Исус, роден от еврейска утроба, обрязан според еврейския закон на осмия ден от раждането си, израснал в земята на Израел, проповядвал учението си в тази земя, избрал учениците си сред евреите, разпънат край свещения за евреите Ерусалим и погребан пак в тази земя. Поколение след поколение евреите са заклеймявани като "Христови убийци". Наричани са сатанински изчадия, обвинявани са, че принасят човешки жертви и източват кръвта на малки деца, за да приготвят своя ритуален хляб "маца". Нищо, че според Библията Израел е богоизбран народ; нищо, че евреите са първият народ в древния Близък изток, воювал срещу човешките жертвоприношения, практикувани от езическите народи в региона; нищо, че яденето на животинска кръв е абсолютно забранено чрез Мойсеевия закон поне 1200 г. преди раждането на Христос.

След всичко казано дотук е интересно да се види един сравнително безпристрастен анализ от наш съвременник, евреин по етнос и юдеин по вяра, който се отнася с уважение към Христос и вярващите в него...

Характеристики
Характеристики
ISBN
9789549113440
Език
Български
Корица
Мека
Размери
210/136
Тегло
390 гр.
Брой страници
332
Издател
Витлеем
Година на издаване
2007
Оригинално заглавие
“The Jews in the Time of Jesus”